Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Reni,_Guido_-_Himmelfahrt_Mariae_-_1642

15 sierpnia w Kościele katolickim obchodzona jest uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Dzień ten związany jest z dogmatem, który został ogłoszony w konstytucji apostolskiej Munificentissimus Deus w 1950 r. przez papieża Piusa XII. Dogmat ten stwierdza, iż Maryja po zakończeniu swojego ziemskiego egzystowania została wraz z ciałem i duszą wzięta do wiecznej chwały.

Obchody związane z tą uroczystością przybierają bardzo podniosłą formę. W Polsce największe celebracje mają miejsce w Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie odbywają się inscenizacje Zaśnięcia Matki Bożej oraz jej Wniebowzięcia, a także na Jasnej Górze. Częstochowski klasztor, w okresie święta, odwiedzany jest przez miliony pielgrzymów z całego świata. W tym czasie odbywają się uroczyste Msze Święte, w trakcie których pątnicy mogą uzyskać odpust zupełny. Sierpniowe pielgrzymki na Jasną Górę wpisały się na stałe w polską tradycję, a przybywający do Częstochowy pątnicy dodają kolorytu Duchowej Stolicy Polski.

W Polsce uroczystość Wniebowzięcia NMP, nazywane jest również świętem Matki Bożej Zielnej.  Wynika to z faktu, iż Maryję czci się jako patronkę ziemi i jej bujnej roślinności. W wielu regionach naszego kraju Wniebowzięcie w naturalny sposób łączy się z dożynkami. W ten sposób rolnicy wyrażają wdzięczność za obfitość ziemi oraz modlą się o przyszły urodzaj.

Kontrowersje

Oddawanie czci Matce Bożej jest charakterystyczne dla katolików. Na święto Wniebowzięcia zupełnie inaczej patrzą przedstawiciele innych odłamów chrześcijaństwa. Protestanci bojkotują dogmat o Wniebowzięciu, argumentując to faktem, iż w Piśmie Świętym nie ma żadnej wzmianki o takim wydarzeniu. Teologia katolicka broni się jednak przed tymi zarzutami. Odrzuca argumenty protestantów, powołując się na wiele ksiąg liturgicznych, które powstając jeszcze w czasach starożytnych, wspominają o „Zaśnięciu” Maryi, a czasem mówią wprost o jej Wniebowzięciu. Istotnym faktem jest również to, że do tej pory nie udało się odnaleźć grobu Matki Bożej.

 

Matki Bożej Zielnej

Reni,_Guido_-_Himmelfahrt_Mariae_-_1642

15 sierpnia obchodzone jest w Kościele katolickim jedno z najstarszych świąt maryjnych, Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Początków tego święta możemy doszukiwać się już w V wieku. Widocznie cieszyło się ono dużą popularnością, skoro w następnym stuleciu cesarz bizantyjski Maurycy (539-602) nakazał obchodzić je w całym podległym sobie państwie.

Przypomina owo święto o wniebowzięciu Maryi jako matki Syna Bożego, z ciałem i duszą do nieba. I choć od najwcześniejszych wieków prawda o tym była żywa wśród wiernych, to dopiero w 1950 roku papież Pius XII ogłosił ją w Konstytucji Apostolskiej Munificentissimus Deus jako dogmat wiary. Uroczystość ta jest również jednym z najwcześniej obchodzonych świąt w polskim Kościele. Tradycyjnie nazywana jest świętem Matki Boskiej Zielnej. W dniu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny sanktuaria maryjne wypełniają się przybyłymi do nich pielgrzymami. Szczególnie wielu pątników odwiedza Jasną Górę i Kalwarię Zebrzydowską. Wierni przynoszą do kościołów wianki uwite z kwiatów i ziół, bukiety wonnego kwiecia, kłosy zbóż oraz owoce, które następnie są święcone. Kwiaty i zioła, dorodne owoce oraz dojrzałe kłosy zbóż symbolizują duchową pełnię Maryi.

Dzień 15 sierpnia obchodzony jest w Polsce nie tylko jako uroczystość kościelna. Pod tym względem kalendarz naszych świąt okazuje się być wyjątkowy. W tym jednym dniu zbiegły się święta państwowe z kościelnymi, święto maryjne ze Świętem Wojska Polskiego. Niejeden z nas zadaje pytanie, dlaczego święto upamiętniające naszych żołnierzy zostało wyznaczone w tym samym czasie, co jedna z  najważniejszych uroczystości maryjnych? Cudowny zbieg okoliczności? Tego nie rozstrzygamy. Ale pewne jest, że w sierpniu 1920 roku na przedpolach Warszawy rozegrała się jedna z najważniejszych bitew decydujących o losach świata. Wojsko Polskie odparło armię bolszewicką. Gdyby nie ofiarność i bohaterstwo Polaków, zapewne Europa ogarnięta zostałaby rewolucją komunistyczną. Tylko młode państwo polskie zagrodziło drogę pochodowi bolszewików niosących na bagnetach rewolucję. Okazało się, że jeszcze raz Polacy walczyli o  wolność własną i całej Europy. Bitwa Warszawska została nazwana „Cudem nad Wisłą”. Dla jej upamiętnienia w II Rzeczypospolitej ustanowiono Święto Żołnierza, a na datę uroczystości wybrany został jeden z przełomowych momentów bitwy, jaki rozegrał się 15 sierpnia, kiedy to polscy żołnierze rozpoczęli skuteczny kontratak na oddziały bolszewików.

Święta 15 sierpnia są dla nas, Polaków, możliwością nieskrępowanej manifestacji uczuć religijnych i patriotycznych. Długo walczyliśmy o wolność, teraz mamy sposobność z niej korzystać.